De spirituele NUmeROLogie is de kennis van de getallen, een wetenschap over vibratie/trilling energie, opgebouwd uit de cijfers. De taal van de getallen kan dus, in tegenstelling tot de gesproken taal, zonder barrières of ruis door eenieder verstaan worden. De numerologie helpt ons herinneren wat wij als mens ooit hebben voorgenomen op de aarde uit te voeren, voor ons individuele, spirituele evolutie proces. De persoonlijke boodschappen die de getallen ons geven, vanuit de geboortedatum en geboortenaam zullen veel inzicht geven over de (on)zin die we allemaal in ons leven teweeg brengen…

Het deelnemen aan een telefonische spirituele numerologie workshop zal (in overleg met de deelnemer) 4 á 5 avonden van 3 uur zijn. Zo kunt u het tempo zelf bepalen en beslissen wanneer u nog meer verdieping wilt. De prijs voor de telefonische numerologie workshop bedraagt €85,00. Na het reserveren van workshop 1 (via consulten reserveren) krijgt u automatisch per mail het studiemateriaal toegestuurd.

Workshop 1)
Gaan we ons bezig houden met de persoonlijke uitleg van de getallen 1 t/m 9 hoe te herleiden naar een cijfer. De eigenschappen van de getallen van 1 t/m 5. Het uitrekenen van levensbestemmingen, bruggetallen, persoonlijke jaargetallen, gereedschappen die te vinden zijn in dag/maand/jaar van onze geboortedatum. Kleine/grote cycli. Zorg en kracht getallen. En de energie van de letters die corresponderen met ons alfabet.

Workshop 2)
Wordt verder ingegaan op de eigenschappen van 6 t/m 9 en de meestergetallen/spirituele getallen 11-22-33. En krijgen zo op een heel eenvoudige manier zelfkennis, om zodoende makkelijk te kunnen anticiperen als er ’n persoonlijke verandering van energie wordt aangereikt. Het uitrekenen van omgevingsgetallen, ingevingsgetallen en ons fundamentsgetal.

Workshop 3)
In deze workshop gaan we nog dieper in op de berekeningen van bepaalde onderdelen. Zoals bijv. ons ascendantgetal, sleutelgetal, gezondheid, extra aandachtspunten, het ik getal, getal van het verlangen, erfelijke eigenschappen, ons presentatiegetal, beroeps en bezielingsgetal. Een leuke creatieve en speelse manier om bij ons innerlijk weten te komen.

Workshop 4)
Vragen maken en samen bespreken, en uw motivatie over de trilling/vibratie interpreteren en energieën invoelen. E.v.t. nog wat bespreken over vraagstukken die niet helemaal begrepen zijn. De laatste workshop zal bekrachtigt worden met een certificaat. Maar het belangrijkste is dat we een fantastisch ‘tool’ mochten eigen maken, wat ons zal blijven ondersteunen en vele inzichten zal geven, zal helpen bij alle beslissingen over allerhande zaken en voor alle dagen. Zolang we hier op deze planeet rondlopen!

Uiteraard kun je ons mailen als er nog vragen mochten zijn op praktijk@casa-ad-infinitum.nl
De workshop spirituele numerologie in groepen, is tot onbepaalde tijd uitgesteld.