Raadpleeg bij uw (levens)vragen “De spirituele Numerologie”
Ervaar dat elk cijfer/getal eigen trillingen en vibratie invloeden bezitten. Wilt u wat meer informatie over consulten van de spirituele numerologie kijk dan bij consult(en) reserveren.

De kennis van de getallen werpt een nieuw licht en geeft zelf inzicht.
Het is steeds weer verbazend om te ervaren wat uw getallen te vertellen hebben over uw leven! We kennen allemaal wel de volgende uitspraken:

“laat je niet wegcijferen”,
“zal ik jou eens op je nummer zetten”,
‘’pas op je tellen’’ 
“na veel vijven en zessen”.

Dit zijn allemaal zegswijzen gebaseerd op de numerologie.

 

                                             

Waarom energetisch counseling?

Numerologie geeft inzicht in jezelf of/en in verhouding met de ander.
Gaven worden herontdekt. Levensopdrachten inzichtelijk gemaakt. Mogelijkheden en onmogelijkheden, liefde,
ziekten, blokkades, drijfveren onder de loep. Verklaring(en); Waarom juist toen, die zakelijke successen uitbleven. Maar ook het antwoord op de vraag; Waar die afkeer/behoeften, voor de materie, ambitie, willekeurige interesse, ineens vandaan komt of kwam. Inzicht ook, in hoe het komt dat uw partner, uw kind of ouder(s) sinds die dag,
(die trilling) ineens bijv. meelift op uw energie of andersom.

Via ’n telefonisch consult/sessie zal u heel veel duidelijkheid en inzichten ontvangen die u zullen begeleiden naar uw ware potentieel, uw kern,
de essentie/bron waar het allemaal om gaat.

Blijft u bij uw overtuiging dat zowel uw geboortemoment als uw naam, op toevalligheden berusten, is het nog geen reden aan te nemen dat deze feiten, geen invloed op uw leven zullen uitoefenen! Als er toch vraagtekens blijven, realiseert u zich dan dat de numerologie wellicht geen aandachtspunt is in dit leven voor u.

Geschiedenis…

Er was 3000 v C al een beschaving die vibratie/trilling invloeden (h)erkende.
De wetenschapper Pythagoras, zijn overtuiging was dat deze kosmische kracht, te bevatten was in de getallen van de wiskunde.
Ook bijv. de Mayas en de Egyptenaren, trachten de kracht van de getallen te doorgronden.
De filosofen, Plato en Socrates, hun meningen waren dat het ‘heelal’ zelfs door de getallen word beheerst.

Hoe het ook zij: de mystieke invloeden van de taal van de getallen, kan in tegenstelling tot de gesproken taal, in alle culturen, niveaus, zelfs in andere dimensies, begrepen worden.

Het is beslist opwindend zo’n energetische inkijk in jezelf. Uiteindelijk is heel de kosmos opgebouwd vanuit: inhoud, maat en getal. Steeds vaker lukt het zo om los te komen van de dualiteit in ons denken. De gesprekken openen altijd nieuwe mogelijkheden en zullen bijdragen aan het ervaren van de verbondenheid met het allesomvattende.

Stel de vraag waarover u inzicht wil ontvangen aan een spiritueel numeroloog…

Via een rekensom is het mogelijk de ‘energie’ over die situatie bloot te leggen, gekoppeld aan uw persoonlijke vibratie/trilling (jaar)energie van dat moment. Helder en inzichtelijk zal u resoneren met het innerlijk weten.

Zo kunt uzelf beslissen, of dit het goede moment is, om van deze aangereikte trilling gebruik te maken. Ervaart u nog wat weerstand?
Is de daadwerkelijke boodschap dan meestal, dat u de teugels van, ‘wat u wilt’, beter nog even kunt laten vieren. Misschien bent u nog niet helemaal klaar om van deze aangereikte trilling gebruik te maken, zitten er wellicht bewust of onbewust nog enkele, behoeften, angsten,verlangens of twijfels, die nog nodig zijn om eerst ervaren te worden voor uw innerlijke groei alvorens u door kunt stappen.